Aktualności

Informacja dla absolwentów Wydziału Etnolingwistyki zainteresowanych studiami doktoranckimi w Szkole Nauk o Języku i Literaturze UAM

W dn. 18 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat tegorocznej rekrutacji na studia doktoranckie z prof. dr. hab. Piotrem Śliwińskim, dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze. Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A2JCeuNFpWRv0w74FYLT2uYxGDIOJX_DLz0kvpSiIdy81%40thread.tacv2/?groupId=ad7a134a-f05e-4c49-9538-6bc41780cedf&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Absolwentów planujących ubieganie się o przyjęcie na studia doktoranckie prosimy o kontakt z Dziekanatem Wydziału Etnolingwistyki. Mogą Państwo otrzymać od nas pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego.