Studenci

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla Studentów UAM-Obywateli Ukrainy

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM-Obywateli Ukrainy na rok akademicki 2023/2024.

Celem programu jest wsparcie studentów z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Spośród najlepszych studentów UAM pochodzących z Ukrainy (średnia ocen min. 4,5), Kapituła wyłoni 15 Laureatów.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka
  • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4
  • Wniosek o stypendium (formularz )
  • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz)
  • Oświadczenie do celów rozliczeniowych (formularz)

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów (termin złożenia dla studentów określa Wydział).

Dziekani po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 17 listopada 2023 r.