Aktualności

Studia Interlingwistyki obchodzą 25-lecie na UAM

Międzynarodowe Studia podyplomowe Interlingwistyki zostały uruchomione w roku 1998 przy Instytucie Językoznawstwa. Inicjatorem i kierownikiem studiów jest prof. UAM dr hab. Ilona Koutny. Stanowią one aktualnie jedyną kompleksową ofertę w Polsce i na świecie, chociaż kursy esperanta oraz interlingwistyki bywają na różnych uniwersytetach, np. w Amsterdamie, Lipsku, Paryżu, Sewilli.

Trzyletnie studia eksternistyczne co trzeci rok przyciągają słuchaczy z różnych stron świata. Obecnie na trzecim roku studiuje 16 osób z 12 krajów (Brazylia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Francja, Indonezja, Korea, Rumunia, Wietnam, Wielka Brytania, Włochy i Polska).

Studia w całości są prowadzone w  języku esperanto, obejmują zajęcia z zakresu lingwistyki ogólnej i stosowanej (morfologia, składnia, semantyka, pragmalingwistyka) oraz studia nad językami międzynarodowymi – zarówno tymi, które jako języki narodowe historycznie pełniły lub pełnią tę rolę (od języka aramejskiego poprzez łacinę do języka angielskiego), jak i tymi, które w tym celu zostały zaprojektowane (od języków filozoficznych średniowiecza poprzez esperanto do najbardziej współczesnych propozycji w Internecie).

Studia Interlingwistyki skupiają się na języku esperanto (zainicjowanym w r. 1887 lat przez L. Zamenhofa urodzonego w Białymstoku) jako obecnie jedynym języku planowym, upowszechnionym na świecie (w Polsce esperanto należy do dziedzictwa kulturowego), zajmują się jego lingwistyczną analizą, literaturą i historią. Ważnym elementem studiów jest komunikacja międzykulturowa. Na trzecim roku studiów słuchacze wybierają specjalizację. Celem studiów jest również kształcenie nauczycieli języka esperanto w ramach specjalizacji dydaktyka esperanta.

W programie Studiów współpracują wykładowcy z ośrodków zagranicznych (prof. John Wells (GB), prof. Humphrey Tonkin (USA), prof. Sabine Fiedler i prof. Vera Barandovská-Frank (DE), a z UAM prof. Ilona Koutny i mgr Michael Farris.

Ostatnia sesja interlingwistyczna w Poznaniu (9-15.09.23) zakończyła się sukcesem dzięki udziałowi profesorów Marka Fettesa (Simo Frazer University, Vancouver, Kanada; były prezydent Światowego Związku Esperantystów), który prowadził kurs nt. ruchu esperanckiego; Chrisa Gledhilla (Université Paris Cité, Francja) i Nicolau Dolsa (Uniwersytet, Wyspy Balearskie), którzy prowadzili kurs nt. translatoryki. Kształcenie nauczycieli przebiegało pomyślnie dzięki pani dr Katalin Kováts (Edukado.net, Haga, Holandia). Prof. Ilona Koutny również miała swój wkład w programie.