ERASMUS+

Stypendium Santander dla Erasmusa 2024

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny fundacja Santander Bank Polska SA ufundowała stypendia dla najlepszych studentów biorących udział w programie Erasmus+ w roku akademickim 2024/25. W załączeniu materiały promocyjne. 

Uczelnia, dokonując przeliczenia średniej ocen wnioskujących studentów, kierować się będzie Zasadami przeliczania osiągnięć studentów zawartymi w Regulaminie stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.