Aktualności

Konferencja jubileuszowa Katedry Hungarystyki na Uniwersytecie Warszawskim

W dniach 30 listopada – 1 grudnia br. pracownicy Zakładu Hungarystyki IE wraz z wykładowcami z Zakładu Filologii Węgierskiej i Fińskiej ILS UAM uczestniczyli w konferencji Oblicza romantyzmu, zorganizowanej z okazji jubileuszu 70-lecia Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy sesji mieli okazję wysłuchać kilkudziesięciu referatów dotyczących problematyki romantyzmu podejmowanej z perspektywy węgierskiej, polskiej i fińskiej. Program zamykało wystąpienie węgierskiego pisarza Jánosa Háy´a i muzyka Tamása Rozsa przedstawiające poezję Sándora Petőfiego w akompaniamencie tradycyjnych instrumentów. W przeddzień konferencji, 29 listopada, studenci polskich hungarystyk z UAM, UW i UJ wzieli udział w spotkaniu Szlakami Przyjaźni, zorganizowanym przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Warto przypomnieć, że poznańska hungarystyka – najmłodsza z trzech polskich uniwersyteckich ośrodków hungarystycznych – w tym roku również obchodzi jubileusz 30-lecia. (Na jednym zdjęciu widać trzech kierowników: dr Csilla Gizińska, prof. Laszló Nagy i prof. Ilona Koutny).