ERASMUS+Studenci

UNIWERSYTETY PARTNERSKIE ERASMUS+

Studenci Instytutu Etnolingwistyki zainteresowani udziałem w rekrutacji na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 mogą ubiegać się o miejsca z załączonej listy 41 uniwersytetów (wspólna lista dla kierunków i specjalności kilku jednostek Wydziału Neofilologii w ramach umów zawartych przez były Instytut Językoznawstwa).

Rekrutacją z tej listy będą zajmować się we współpracy dr Adrianna Maśko z Instytutu Etnolingwistyki (adrianna@amu.edu.pladrianna@o365.amu.edu.pl) oraz dr Paweł Kornatowski z Instytutu Lingwistyki Stosowanej (erasmusij@amu.edu.pl).

Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o miejsca na wyjazdy do dwóch uniwersytetów, z którymi Instytut Etnolingwistyki zawarł umowy w semestrze zimowym 2020/2021:

  1. Uniwersytet Michała Römera, Wilno, Litwa (2 studentów, max. na 10 miesięcy),
  2. Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec, Czechy (2 studentów, max. na 5 miesięcy; jednostka partnerska – Katedra Studiów Azjatyckich).

Za rekrutację z tej listy będzie odpowiedzialna dr Adrianna Maśko (adrianna@amu.edu.pladrianna@o365.amu.edu.pl).