Aktualności

Uroczystości z okazji przejścia na emeryturę profesora Nguyễna Chí Thuật’a

Profesor Nguyễn Chí Thuật – tłumacz i poeta – pod koniec roku akademickiego
2019/20 przeszedł na emeryturę. Wykładał przez 15 ostatnich lat historię
literatury wietnamskiej, prowadził w Instytucie Językoznawstwa zajęcia z
praktycznej nauki języka wietnamskiego, był promotorem wielu prac
licencjackich i magisterskich. Jest znanym tłumaczem literatury polskiej na
język wietnamski oraz cenionym publicystą popularyzującym Polskę i literaturę
polską w Wietnamie. Za swoją działalność otrzymał prestiżowy tytuł
‘Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju’.
W związku z wyjazdem prof. Thuat’a do Wietnamu w siedzibie dyrekcji
Instytutu Etnolingwistyki w dniu 12.10. br. zorganizowano skromną
uroczystość podczas której profesora pożegnali: profesor Jerzy Bańczerowski –
który przyjmował profesora do pracy, obecny dyrektor Instytutu – prof. UAM dr
hab. Piotr Nowak, prodziekan prof. UAM dr hab. Andrzej Narloch oraz
wieloletni współpracownik i uczeń profesora Thuat’a – dr Bogdan Nowicki.