Studenci

Weź udział w programie Stella Junior

Grupa Compostela oferuje praktyki dla studentów trwające minimum 3 tygodnie. Wysokość grantu wynosi 650 Euro.

Wydziały, które chcą gościć studentów, muszą dostarczyć do 27.02.2020 na adres joanna.janas@amu.edu.pl wypełnioną ofertę stażu: dokument WORD w załączeniu.

Następnie Grupa Compostela zamieści na swojej stronie internetowej spis staży oferowanych przez uczelnie.

Studenci zainteresowani odbyciem stażu muszą do 17 kwietnia wysłać on-line (przez formularz dostępny na  stronie Grupy Compostela: http://web.gcompostela.org/stella-junior-2/) następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy on-line
  • CV po angielsku (w formacie Europass)
  • zaświadczenie, że dana osoba jest studentem I, II lub III stopnia uniwersytetu, należącego do Grupy Compostela
  • zeskanowaną kopię dowodu osobistego lub paszportu
  • średnią ocen z wszystkich poprzednich lat.

Grupa Compostela przyzna 6 grantów (każdy w wysokości 650 Euro) sześciu wybranym studentom.

Szczegółowe informacje u Pani Joanny Janas, tel. 829 4434, e-mail:joanna.janas@amu.edu.pl