ERASMUS+

Wyjazdy Erasmus+ (etap rekrutacji) – najczęściej zadawane pytania

Studentów rozważających udział w rekrutacji na wyjazdy Erasmus+ prosimy o zapoznanie się z załączoną listą najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.