ERASMUS+

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY I PRAKTYKI ERASMUS+ 2022/2023

W dniu 4 stycznia 2022 r. koordynatorka wydziałowa Erasmus+ przekazała do wiadomości zasady rekrutacji na wyjazdy na studia oraz praktyki na rok akademicki 2022/2023. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z załączonymi regulaminami zawierającymi m.in. informacje o terminach kolejnych etapów rekrutacji oraz podstawach kwalifikacji studentów.

W załączniku umieszczamy również najbardziej aktualną listę uniwersytetów partnerskich (z marca 2021).

Osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji w Instytucie Etnolingwistyki jest dr Adrianna Maśko: adrianna@amu.edu.pladrianna@o365.amu.edu.pl