Aktualności

Wykład dr Szymona Grzelaka pt. “Kognitywne aspekty zmian znaczeniowych w języku japońskim”

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie dr Szymona Grzelaka, który w trakcie spotkania 21 maja o godz. 17:00 zaprezentuje niezwykle ciekawy temat. Temat wykładu “Kognitywne aspekty zmian znaczeniowych w języku japońskim”. Link do spotkania online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a37ec096411174baaa16b7779ee47e5ae%40thread.tacv2/1621245043496?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22912ea3eb-3bf6-41c9-ad8b-43e32c2c06fb%22%7d