AktualnościStudenci

Zarządzenia Rektora z 26 i 27 kwietnia 2020 roku

Wydano trzy nowe Zarządzania Rektora dotyczące sytuacji działania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w czasie  stanu epidemii:

  1. Zarządzenie nr 445/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie obowiązywania zarządzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  2. Zarządzenie nr 446/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie dostępu pracowników i doktorantów do infrastruktury laboratoryjnej
  3. Zarządzenie nr 447/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów i zaliczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia COVID-19