Aktualności

Zarządzenie Rektora UAM w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024