AktualnościStudenci

Zawieszenie zajęć dydaktycznych 17 czerwca

Ogłoszenie Dziekana Wydziału Neofilologii UAM z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie zawieszenia zajęć w dniu 17 czerwca 2022 roku

Przychylając się do wniosku Rady Samorządu Studentów Wydziału
Neofilologii, zawieszam na Wydziale Neofilologii zajęcia dydaktyczne 17
czerwca b.r.

Dziekan Wydziału Neofilologii
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński