Aktualności

Zawieszenie zajęć dydaktycznych 2 czerwca w godz. 8:00-13:00

Ogłoszenie Dziekana Wydziału Neofilologii UAM z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zawieszenia zajęć w dniu 2 czerwca 2022 roku

W związku z wydarzeniami zaplanowanymi w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki zawieszam zajęcia dydaktyczne na Wydziale Neofilologii w dniu 2 czerwca b.r. od godziny 8:00 do godziny 13:00.

Dziekan Wydziału Neofilologii
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński