AktualnościKonferencje

II Ogólnopolski Kongres Koreanistyczny

Serdecznie zapraszamy!!!

Wszelkie informacje w plikach pdf. Zaproszenie oraz formularz rejestracyjny.

II Kongres Koreanistyczny_Rejestracja

II Kongres Koreanistyczny_Zaproszenie

II OGÓLNOPOLSKI KONGRES KOREANISTYCZNY

Young Scholars and Graduate Students: Korean Studies in Poland 2020

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

&

POLSKIE TOWARZYSTWO KOREANISTYCZNE

19-20 MAJA 2020

Sala im. Lubrańskiego/Sala Senatu, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

Collegium Minus

MISJA

Celem II Ogólnopolskiego Kongresu Koreanistycznego jest kontynuacja współpracy i integracji akademickiej wśród wykładowców, doktorantów, studentów oraz promocja studiów koreanistycznych w Polsce. W tym roku szczególnie zachęcamy studentów drugiego i trzeciego stopnia studiów do udziału w interdyscyplinarnej dyskusji naukowej.

PANELE TEMATYCZNE

Organizatorzy zachęcają do udziału w następujących panelach tematycznych:

  • Językoznawstwo koreanistyczne
  • Literatura koreańska
  • Kultura i Sztuka Korei
  • Historia Korei
  • Nauki Polityczne i Stosunki Międzykoreańskie

Referaty mogą być wygłaszone w języku polskim, angielskim i koreańskim.

OPŁATA KONGRESOWA

Udział w Kongresie jest bezpłatny

NOCLEG, WYŻYWIENIE I KOSZTY DOJAZDU

Organizatorzy zapewniają całodniowe wyżywienie dla wszystkich uczestników z referatami. Nocleg oraz zwrot kosztów przejazdu (PKP, PKS) dla uczestników spoza Poznania. W przypadku wykupu biletu PKP organizatorzy proszą o dostarczenie faktury wystawionej na: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, NIP 777 00 06 350 oraz bilet PKP.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Zgłoszenie na adres email: filkor@amu.edu.pl – Formularz zgłoszeniowy w osobnym załączniku.

Termin zgłaszania uczestnictwa i tytułu referatu do 15 KWIETNIA 2020 r.

Termin nadsyłania prezentacji Power Point do 30 KWIETNIA 2020 r.

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW

Po kongresie do 30 września 2020 r. zapraszamy wszystkich uczestników do nadsyłania artykułów naukowych do publikacji w recenzowanej monografii zbiorowej, która zostanie opublikowana w punktowanym Wydawnictwie Naukowym UAM (POZIOM I – 80 punktów) na początku 2021 roku. (Informacje nt. publikacji oraz zasad przyjęcia artykułów zostaną podane po kongresie).

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Paweł Kida – Przewodniczący

prof. UAM dr hab. Grażyna Strnad  – Wiceprzewodnicząca

Zarząd Polskiego Towarzystwa Koreanistycznego

dr Paweł Kida – Przewodniczący (UAM)

prof. UAM dr hab. Grażyna Strnad – Wiceprzewodnicząca (UAM)

prof. UJ dr hab. Renata Czekalska – Sekretarz (UJ)

dr Anna Paradowska (UW)

Kongres Koreanistyczny jest organizowany przy wsparciu Academy of Korean Studies.