AktualnościStudenci

Informacja dla studentów mieszkańców DSów

Szanowni Państwo Studentki i Studenci, Mieszkańcy DSów!

Doskonale rozumiem, że niektóre zalecenia władz UAM mogą powodować rozmaite perturbacje. Proszę jednak, byście Państwo mieli świadomość, że postępujemy ściśle według zaleceń MNiSW, GIS, a także rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z dnia 13.03.2020 roku.

Zapewniam Państwa, że opłaty za akademiki zostaną odpowiednio zredukowane, proporcjonalnie do okresu Państwa nieobecności spowodowanej zagrożeniem epidemicznym.

Osoby, które już opuściły pokoje i zostawiły w nich swój dobytek, informuję, że ewentualne wykwaterowanie nastąpić może wyłącznie w stanie wyższej konieczności w każdym przypadku zostaniecie Państwo o takiej możliwości uprzedzeni. Warto zatem upewnić się, czy administracja DSu jest w posiadaniu Państwa aktualnego adresu mailowego i numeru telefonu.

Bardzo proszę, byście Państwo postępowali rozważnie, ze świadomością, że od zachowania każdego z nas zależy skala rozwoju epidemii w Polsce i poza jej granicami.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Prorektor  ds. studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu