AktualnościStudenci

Informacja dla studentów i pracowników przebywających w innych państwach

Rząd RP chcąc umożliwić powrót do kraju swoim obywatelom znajdującym się za granicą uruchomił specjalne opcje, z którymi można się zapoznać na tronie https://www.lot.com/pl/pl/ (akcja #LOTdoDomu).

MSZ uruchomiło specjalną infolinię, gdzie można uzyskać informacje nt. możliwości powrotu do kraju +48 22 523 8880. Z informacji na stronie Kancelarii Prezesa RM: https://www.premier.gov.pl/ wynika, że z możliwości #LotDoDomu mogą skorzystać obywatele RP oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami, dziećmi Polaków, mają Kartę Polaka, posiadają pozwolenie na pracę bądź prawo pobytu w Polsce.

Pracownicy i studenci naszej Uczelni, przebywający w tej chwili w innych państwach, ale zainteresowani powrotem do kraju, proszeni są o kontakt z ww. nr. infolinii lub z polską placówką dyplomatyczną.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z informację z dnia 13 marca 2020 r., obywatele, którzy znajdują się obecnie poza Polską i powrócą do Polski, po przekroczeniu granicy zastaną zarejestrowani, a także przebadani. Osoby te zostaną również skierowane na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową (zob.: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem).