AktualnościStudenci

Komunikat Rektora 17.03.2020 r.

Niestety liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce i Europie stale rośnie. Pamiętajmy, że to od nas samych zależy ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby – od stosowania się do zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych i państwowych, także do moich rektorskich zarządzeń. Ograniczajmy spotkania z innymi osobami do niezbędnego minimum, poważnie traktujmy polecenie pracy zdalnej, poza terenem uczelni.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowym rozporządzeniu poleca zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Do jutra przygotowana zostanie lista osób, których praca na terenie uczelni będzie niezbędna. Poleciłem kanclerzowi, by przygotowując taką listę  kierować się także zróżnicowanym stopniem zagrożenia infekcją wirusową, wynikającym z wieku i stanu zdrowia poszczególnych pracowników.

Zaawansowane są prace nad przygotowaniem uczelni do kształcenia zdalnego, chociaż jeszcze szereg problemów (także technicznych) wymaga wyjaśnienia. Przygotowujemy także inne rozwiązania dotyczące sprawnego funkcjonowania uczelni w obliczu zawieszenia działalności organów (senatu, rad naukowych dyscyplin) i gremiów kolegialnych (rad szkół, dziekańskich).

Już od jutra uruchomimy telefoniczne dyżury dla profesorów-seniorów i innych emerytowanych pracowników mieszkających samotnie, aby pomóc im zorganizować niezbędne zakupy spożywcze czy wykupienie leków.

Dziękuję wszystkim pracownikom – nauczycielom akademickim i pracownikom niebędącym nauczycielami – którzy przyjmują ze zrozumieniem działalność władz uczelni. Szczególne podziękowania kieruję do doktorantów i studentów, którzy w sytuacji zawieszenia działalności dydaktycznej uniwersytetu znaleźli się w trudnej sytuacji, m.in. przez konieczność opuszczenia akademików, co znacznie skomplikowało ich codzienne życie.

Raz jeszcze powtórzę, że ta nadzwyczajna sytuacja nie może skłaniać nas do działań wykluczających kogokolwiek. Jesteśmy wspólnotą akademicką, więc pozostawajmy w kontakcie telefonicznym lub innym zdalnym. Bądźmy gotowi służyć pomocą potrzebującym. Mimo obaw i poczucia zagrożenia starajmy się myśleć optymistycznie o przyszłości. Uniwersytet wróci do normalnej działalności. Prędzej czy później, ale wróci.

Chciałbym także zawiadomić, że w tym trudnym okresie jestem do dyspozycji Państwa przez całą dobę telefonicznie i e-mailowo. Codziennie będę też w rektoracie. Proszę o sygnały o sprawach, które wymagają pomocy z mojej strony.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor